Łódzki Ośrodek JuJitsu/JuJutsu


Łódzki Ośrodek JuJitsu/JuJutsu jest miejscem, gdzie ćwiczy się ciężko, ale też spotyka z innymi ludźmi, nawiązuje nowe przyjaźnie. Jest jednak przede wszystkim miejscem, gdzie kładzie się duży nacisk na kultywowanie tradycji i kultury oręża feudalnej Japonii, promuje styl życia oparty na kodeksie Bushido.

Dlatego uczestnicy zajęć podporządkowują się rygorowi treningu, hierarchii i innym elementom czyniącym to miejsce trochę egzotycznym dla człowieka wychowanego w kręgu kultury Zachodu (oczywiście odbywa się to z poszanowaniem szeroko rozumianej godności osobistej uczestników zajęć i pełnego prawa do swobody poglądów i wyznania religijnego). Nie przeszkadza to w prowadzeniu zajęć w sposób „przyjazny” dla ćwiczących.

Trenuj JuJitsu z nami


Nadrzędnym celem prowadzonych zajęć w szkole jest nauka realnych i skutecznych sposobów walki i samoobrony opartych na sprawdzonych technikach JuJitsu. Najogólniej „profil” Łódzkiego Ośrodka JuJitsu/JuJutsu określić można by jako Bugei (kultywowanie sztuk wojennych starożytnej Japonii). Oczywiście niemożliwym jest prowadzenie w Dojo zajęć np. z Kyudo (łucznictwa), ale w dalszych etapach szkoleniowych uczniowie ćwiczą z bronią: tanto (nóż), tanbo (pałka), jo (długi kij), bokken (drewniana atrapa miecza samurajskiego). Oprócz technik JuJitsu wykorzystywane są elementy innych sztuk walki. Na zajęciach ćwiczy się „formy” pojedynczo, techniki w parach, walkę przy użyciu broni, walkę z jednym i wieloma przeciwnikami.
Początkujący adepci ćwiczą głównie samoobronę, tak aby jak najefektywniej przygotować się do skutecznej walki i odparcia zagrożeń typu „ulicznego”. W późniejszych etapach (latach) treningu, po nabraniu większej wprawy i biegłości w nauczanych technikach uczeń może ćwiczyć bardziej tradycyjne i starożytne formy i techniki JuJitsu. Zajęcia odbywają się zarówno na podłożu twardym – klepce (aby przyzwyczajać ćwiczących do realnych warunków), jak i miękkim – macie (aby dać możliwość bezpiecznego i wszechstronnego ćwiczenia padów, przewrotów i rzutów). Dużą wagę przykłada się do prowadzenia ćwiczeń w sposób realny, ale bezpieczny dla uczestników – zależy nam na tym, aby Łódzki Ośrodek JuJitsu/JuJutsu był miejscem, gdzie poprawia się zdrowie i kondycję fizyczną.
Głównym celem treningu JuJitsu, polegającego na wyposażaniu ćwiczącego w wiadomości, kształtowaniu jego psychiki, sprawności fizycznej, nauczaniu i utrwalaniu nawyków ruchowych, a więc zorientowanego na rozwój sfery intelektualno-sprawnościowej, jest osiągnięcie skuteczności w walce realnej.
Łódzki Ośrodek JuJitsu/JuJutsu jest przedsięwzięciem niekomercyjnym (składki członków przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania szkoły, a nie na opłacanie wysokimi kwotami prowadzących zajęcia), co przekłada się na niską wysokość opłat miesięcznych.