Ośrodek

Łódzki Ośrodek JuJitsu/JuJutsu

Łódzki Ośrodek JuJitsu/JuJutsu jest miejscem, gdzie ćwiczy się ciężko, ale też spotyka z innymi ludźmi, nawiązuje nowe przyjaźnie. Jest jednak przede wszystkim miejscem, gdzie kładzie się duży nacisk na kultywowanie tradycji i kultury oręża feudalnej Japonii, promuje styl życia oparty na kodeksie Bushido. Dlatego uczestnicy zajęć podporządkowują się rygorowi treningu, hierarchii i innym elementom czyniącym to miejsce trochę egzotycznym dla człowieka wychowanego w kręgu kultury Zachodu (oczywiście odbywa się to z poszanowaniem szeroko rozumianej godności osobistej uczestników zajęć i pełnego prawa do swobody poglądów i wyznania religijnego). Nie przeszkadza to w prowadzeniu zajęć w sposób „przyjazny” dla ćwiczących.

Łódzki Ośrodek JuJitsu/JuJutsu jest przedsięwzięciem niekomercyjnym (składki członków przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania szkoły, a nie na opłacanie wysokimi kwotami prowadzących zajęcia), co przekłada się na niską wysokość opłat miesięcznych.

Nadrzędnym celem prowadzonych zajęć w szkole jest nauka realnych i skutecznych sposobów walki i samoobrony opartych na sprawdzonych technikach JuJitsu. Najogólniej „profil” Łódzkiego Ośrodka JuJitsu/JuJutsu określić można by jako Bugei (kultywowanie sztuk wojennych starożytnej Japonii). Oczywiście niemożliwym jest prowadzenie w Dojo zajęć np. z Kyudo (łucznictwa), ale w dalszych etapach szkoleniowych uczniowie ćwiczą z bronią: tanto (nóż), tanbo (pałka), jo (długi kij), bokken (drewniana atrapa miecza samurajskiego). Oprócz technik JuJitsu wykorzystywane są elementy innych sztuk walki. Na zajęciach ćwiczy się „formy” pojedynczo, techniki w parach, walkę przy użyciu broni, walkę z jednym i wieloma przeciwnikami.

Początkujący adepci ćwiczą głównie samoobronę, tak aby jak najefektywniej przygotować się do skutecznej walki i odparcia zagrożeń typu „ulicznego”.

W późniejszych etapach (latach) treningu, po nabraniu większej wprawy i biegłości w nauczanych technikach uczeń może ćwiczyć bardziej tradycyjne i starożytne formy i techniki JuJitsu. Zajęcia odbywają się zarówno na podłożu twardym – klepce (aby przyzwyczajać ćwiczących do realnych warunków), jak i miękkim – macie (aby dać możliwość bezpiecznego i wszechstronnego ćwiczenia padów, przewrotów i rzutów).

Dużą wagę przykłada się do prowadzenia ćwiczeń w sposób realny, ale bezpieczny dla uczestników – zależy nam na tym, aby Łódzki Ośrodek JuJitsu/JuJutsu był miejscem, gdzie poprawia się zdrowie i kondycję fizyczną.

Głównym celem treningu JuJitsu, polegającego na wyposażaniu ćwiczącego w wiadomości, kształtowaniu jego psychiki, sprawności fizycznej, nauczaniu i utrwalaniu nawyków ruchowych, a więc zorientowanego na rozwój sfery intelektualno-sprawnościowej, jest osiągnięcie skuteczności w walce realnej.

 

W naszym serwisie stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close